BrabantRing

Provincie Noord Brabant, 2018-2020
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, BrabantStad
Periode: 2018-2020
Locatie: Noord-Brabant

BrabantStad het samenwerkingsverband van de vijf grote Brabantse steden en de Provincie Noord-Brabant investeert in de ontwikkeling van digitale connectiviteit in de provincie Noord-Brabant. Van Arkel Advies verzorgt het projectmanagement.

Deze digitale verbindingen  moet voorzien in een maatschappelijke behoefte waaraan de markt voorlopig nog niet lijkt toe te komen: eenvoudig te realiseren ethernet verbindingen op maat en betaalbaar waarop alle Brabantse maatschappelijke instellingen en veelal kleine en middelgrote bedrijven digitaal kunnen samenwerken.

Nu breedbandige glasvezelnetten al op veel plaatsen in de provincie beschikbaar zijn, ontstaat de behoefte aan slimme en veilige verbindingen over die netten en het gezamenlijk gebruik van digitale diensten om innovatieve samenwerkingsvormen te faciliteren. Precies die behoefte wil de BrabantRing manifest maken en helpen invullen bijvoorbeeld in sectoren als onderwijs, zorg en stedelijke mobiliteit.

Verschillende projectteams werken aan verkenningen, businesscases, governance en realisatie van de BrabantRing. Rob van Arkel verzorgt het projectmanagement in opdracht van BrabantStad.

Resultaten:

  • Digitaal verbonden gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen, burgers en dienstaanbieders
  • Bieden van een digitale marktplaats voor hoogwaardige en veilige digitale connectiviteit met maximale keuzevrijheid in digitale diensten
  • Uitnodigend digitaal vestigingsklimaat voor innovatie in Brabant

Doelgroepen:

  • (Semi-) overheden
  • Zorgorganisaties
  • Onderwijsinstellingen
  • Bedrijfsleven (innovatief MKB)
  • Lokale co√∂peraties
  • Woningbouwcorporaties