actueel-nieuws-banner

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) financiert breedbandprojecten in het buitengebied en op bedrijventerreinen.

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM financiert Breedbandprojecten uit het Breedband Fonds Brabant. De Provincie Brabant stelt met dit fonds een totaal bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar voor cofinanciering van snelle internet netwerken in buitengebieden en op bedrijventerreinen. Van Arkel Advies is gevraagd het fondsmanagement gedurende de pilotfase te verzorgen.

Voor de uitvoering van het Fonds worden projecten geïnitieerd en financieringen voorbereid. Daarnaast worden de administratieve en organisatorische inrichting voor de uitvoering van deze taken verzorgd. Tenslotte adviseert de Kwartiermaker de provincie Noord-Brabant inzake de beleidsuitvoering van de Digitale Agenda van Brabant.

Voor meer informatie bel met Rob van Arkel: 06-51616463 of bekijk het Breedbanddossier.