actueel-nieuws-banner

De nieuwe Europese Regeling 'Algemene groepsvrijstelling' wordt per 1 juli 2014 van kracht. Deze regeling biedt ruimere mogelijkheden voor overheidssteun aan breedbandprojecten.

Wanneer aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan is niet langer toestemming van Brussel vereist. Overheden kunnen dan financiƫle steun verlenen aan de uitrol van hoogwaardige breedbandnetwerken in buitengebieden en op bedrijventerreinen. Naar de regeling.