actueel-nieuws-banner

Het manifest Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s is op 6 december in de Tweede Kamer door burgemeester van Tilburg Peter Noordanus overhandigd aan de Vaste commissie voor Economische Zaken.

In dit manifest pleit de commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat o.l.v. Noordanus voor meer aandacht vanuit het Rijk voor de regionale economische clusters van Nederland. De commissie is een initiatief van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland.

De commissie pleit voor regionale economische versnellingsagenda’s voor sterke ruimtelijk-economische clusters. Alleen daarmee kan Nederland als geheel concurrerend blijven’, stelt Noordanus. Daarnaast moeten rijk, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven een fonds vullen van 400 miljoen euro voor versterking van de economie in de regio’s.

Rob van Arkel heeft namens de BOM in 2016 zitting gehad in het bestuur van de SKBN. Hij was tevens als interim-manager Bedrijfslocaties bij de BOM verantwoordelijk voor het fondsbeheer van het herstructureringsfonds BHB Capital.

Belangstelling? Meer weten? Bel met Rob van Arkel, telefoon 06-51616463 of neem contact op via het contactformulier.