actueel-nieuws-banner

In juni 2018 heeft Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant ingestemd met de nieuwe Agenda Digitalisering. De provincie heeft vier beleidsambities :

  1. versnellen van maatschappelijke transitieopgaven in Brabant op het gebied van energie, voedsel, zorg, veiligheid, sociale veerkracht en slimme mobiliteit door middel van proactief inzetten van digitale technologieën in deze opgaven, en zo Brabant als ‘Smart Region’ op de kaart te zetten;
  2. versterken en verder uitbouwen van een koploperpositie in de nieuwe data economie in Brabant, door samenwerkingen rondom data in Brabantse topsectoren te faciliteren, innovatief digitaal ondernemerschap te bevorderen, en digitaal talent op te leiden en aan te trekken;
  3. bewaken van de optimale connectiviteit in Brabant, door het volgen van de uitrol van Next Generation Access netwerken door de markt en het bevorderen van de realisatie van een ‘BrabantRing’;
  4. intensiveren van de provinciale inzet op interne digitalisering om het digitale voorzieningenniveau ‘fit for future’ te maken in het licht van de hogere eisen op het gebied van informatieveiligheid, privacy, gegevensbescherming, een overheid, e-dienstverlening, digitaal werken en data management.

Rob van Arkel is gevraagd het projectmanagement van de BrabantRing te verzorgen in een samenwerking tussen de vijf grote Brabantse steden en de provincie. Met de modulaire ontwikkeling van de BrabantRing wordt de digitale connectiviteit tussen overheden, instellingen, bedrijven en burgers versterkt. De BrabantRing biedt een platform op veelal bestaande de glasvezelnetwerken voor nieuwe maatschappelijk relevante digitale toepassingen bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en het onderwijs en voor mobiliteit.