actueel-nieuws-banner

 

December 2019

De feestdagen zijn bij uitstek het moment om te vertragen. De hectiek van de laatste weken van het jaar gaan geruisloos over in rust en ontspanning. Lekker lang uitslapen, uitgebreid de extra dikke edities van de kranten lezen en de tijd nemen voor familie en vrienden. Voor even geen vergaderingen, volle agenda’s en harde deadlines.

Er ontstaat ruimte om terug te kijken naar het afgelopen jaar. We zetten mooie stappen in de programma’s en projecten, gingen nieuwe uitdagingen aan en ontdekten tot dan toe onbekende terreinen. Soms bleken we de lat erg (te?) hoog gelegd te hebben en werd het geduld op de proef gesteld. Maar elke keer blijkt als je doorgaat, energie in co-creatie en samenwerking blijft steken en nieuwe wegen blijft zoeken, dat op vaak onverwachte momenten weer mooie resultaten zijn te boeken.

Vertragen nodigt ook uit om vooruit te kijken; wat willen we graag in het nieuwe jaar bereiken, hoe geven we invulling aan onze idealen, wat geeft ons inspiratie, en waar worden we blij van?

En vooral welke bijdragen leveren we voor onze opdrachtgevers. Ons streven naar  maximale verbinding van onze inzet aan de doelen en belangen van de opdrachtgever leidt steeds vaker tot de vraag om voor langere tijd ‘embedded’ te zijn binnen de klantorganisatie. Maar dat vraagt tegelijkertijd om een continue alertheid of we nog meerwaarde leveren en in overleg met de opdrachtgever het juiste moment te kiezen om de verantwoordelijkheid  van langer lopende programma’s en projecten weer over te dragen aan de klantorganisatie .

Nog een paar dagen en dan gaan we weer vol energie en nieuwe ideeën van start. Ondanks de  sombere toekomstvoorspellingen van sommige ‘deskundigen’ en politici blijven we optimistisch over de mogelijkheid om de milieu- en klimaatuitdagingen het hoofd te bieden en er sterker uit te komen. Bij de recente plannen voor de stikstofaanpak blijkt regionale en integrale gebiedsaanpak het antwoord op complexe maatschappelijke vragen. Resultaten boeken door belangen af te wegen, doelen te koppelen en partijen lokaal en regionaal te verbinden.  De snelle ontwikkeling op het gebied van digitalisering en dataficering biedt ongekende kansen om onze welvaart en leefbaarheid betaalbaar te houden. De urgente en spoedeisende  uitdagingen op het gebied van zorg, mobiliteit, energievoorziening en de  kwaliteit van onze leefomgeving vragen om  onorthodoxe maatregelen en maximale inzet op innovatie en implementatie. Versnellen dus! En dat is precies wat we gaan doen. Het is heerlijk om even de voet van het gaspedaal te halen maar met nieuwe energie weer aan de slag te gaan is zeker zo aantrekkelijk. Want om aan al die maatschappelijke opgaven te mogen werken is toch het mooiste wat er is, zeker in deze tijd.

Met dank voor het vertrouwen en de fijne samenwerking wensen wij al onze relaties een heel voorspoedig en succesvol 2020!

Rob en Maarten van Arkel