actueel-nieuws-banner

Juli 2020

BrabantStad werkt aan innovatie en samenwerking in de provincie Noord-Brabant, met het doel de provincie een koppositie te bezorgen in (maatschappelijke) innovatie en economische bedrijvigheid.

Een werkgroep van de samenwerkingspartners realiseert de BrabantRing: een open digitale marktplaats met vertrouwde verbindingen over de Brabantse glasvezelnetwerken.

BrabantStad het samenwerkingsverband van de vijf grote Brabantse steden en de Provincie Noord-Brabant investeert in de ontwikkeling van digitale connectiviteit in de provincie Noord-Brabant. Deze digitale verbindingen  moet voorzien in een maatschappelijke behoefte waaraan de markt voorlopig nog niet lijkt toe te komen: eenvoudig te realiseren ethernet verbindingen op maat en betaalbaar waarop alle Brabantse maatschappelijke instellingen en veelal kleine en middelgrote bedrijven digitaal kunnen samenwerken.

Nu breedbandige glasvezelnetten al op veel plaatsen in de provincie beschikbaar zijn, ontstaat de behoefte aan slimme en veilige verbindingen over die netten en het gezamenlijk gebruik van digitale diensten om innovatieve samenwerkingsvormen te faciliteren. Precies die behoefte wil de BrabantRing manifest maken en helpen invullen bijvoorbeeld in sectoren als onderwijs, zorg en stedelijke mobiliteit.

Verschillende projectteams werken aan verkenningen, businesscases, governance en realisatie van de BrabantRing. Rob van Arkel verzorgt het projectmanagement in opdracht van BrabantStad.

Meer info:  https://brabantstad.nl/BrabantRing/