actueel-nieuws-banner

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Periode: 2020 - heden
Locatie: Regio Midden-Holland

Op 13 december 2021 heeft het bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.* het Ontwikkelplan 2030 vastgesteld. Met dit plan zet de organisatie de strategische koers uit voor de komende tien jaar.  

Uitdagende opgaven zijn het inspelen op een gezonde levenswijze, meer natuur en biodiversiteit, klimaatverandering, veranderende recreatiepatronen en de wens van velen om betrokken te zijn bij hun eigen leefomgeving. Een investeringsagenda met verkenningen, gebiedsprojecten en andere activiteiten zijn opgenomen maakt deel uit van het ontwikkelplan.
Het plan is in opdracht van Groenalliantie door Staatsbosbeheer voorbereid.

Van Arkel Advies heeft de projectleiding van het ontwikkelplan verzorgd. Samen met een enthousiast en deskundig team is een product in de steigers gezet dat een goede basis biedt voor de realisatie van vele mooie projecten in de natuur- en recreatiegebieden.

*) Groenalliantie Midden-Holland e.o. is het samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. De samenwerking heeft als doel om regionale natuur- en recreatiegebieden te ontwikkelen en te beheren.

Meer info?  Bel met Maarten van Arkel  06-41623076

Ontwikkelplan Groenalliantie 2030