actueel-nieuws-banner

Het Programma Duurzame Transportcorridor Betuwe (DTB) richt zich op de ontwikkeling van energietransitie, transport & logistiek, economie en ruimtelijke kwaliteit. Via een gebiedsgerichte aanpak worden kansrijke samenhangende ontwikkelingen verkend en zo mogelijk tot realisatie gebracht.

Lees meer...