actueel-nieuws-banner

Van Arkel Advies verzorgt in opdracht van Gebiedscoöperatie O-gen sinds januari 2018 het fondsmanagement van het ontwikkel- en innovatiefionds van O-gen. Wij waren ook al betrokken bij de voorbereiding en oprichting van het fonds. Met het door O-gen beschikbaar gesteld vermogen kan het fonds een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de duurzame economische groei van De Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek.

 

 How to Become a Tech-Transformed CFO

Bekijk hier mijn 2 minuten pitch van het Energiehuis™

Opgenomen op 12 mei 2014 tijdens het Matchmaking Event georganiseerd door TKI Switch2SmartGrids (uit Topsector Energie) en CLICKNL (uit Topsector Creatieve Industrie).

Beschrijving van het Energiehuis™ vindt je onder dit project

Het Programma Duurzame Transportcorridor Betuwe (DTB) richt zich op de ontwikkeling van energietransitie, transport & logistiek, economie en ruimtelijke kwaliteit. Via een gebiedsgerichte aanpak worden kansrijke samenhangende ontwikkelingen verkend en zo mogelijk tot realisatie gebracht.

Lees meer...