Brabant digitaliseert

Provincie Noord Brabant, 2018-2019
Opdrachtgever: Provincie Noord Brabant
Periode: 2018-2019
Locatie: Noord-Brabant

De Provincie Noord Brabant heeft in 2018 een nieuw programma Digitalisering vastgesteld. Samen met de vijf grote Brabantse steden werkt de provincie onder meer aan een innovatief woon- en vestigingsklimaat. Digitalisering en datagericht werken zijn daarvoor essentieel.

Van Arkel Advies heeft opdracht gekregen om als projectleider van het project BrabantRing, een veilige en laagdrempelige digitale omgeving op de glasvezelnetwerken te ontwikkelen ten behoeve van nieuwe toepassingen op het gebied van onder andere slimme zorg, innovatief onderwijs en duurzame mobiliteit in Brabant. De open toegang tot breedband nodigt uit tot innovatie en samenwerking en versterkt het vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers in de provincie