duurzame-transities

Verduurzaming van onze samenleving vraagt om verbinding van economische, ecologische en sociale opgaven.

We streven meer en meer naar een samenleving waarbij we onze ecologische voetafdruk verminderen en tegelijkertijd onze welvaart behouden. Waarbij veerkrachtige economische, sociale en ecologische verbanden gemeenschappen in stedelijke en landelijke gebieden ondersteunen. Kortom, een welvarende en inclusieve samenleving.

Voor veel burgers is de kwaliteit van de directe leefomgeving het meeste tastbaar. Nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, wegen en spoorinfrastructuur kunnen grote gevolgen hebben voor het woongenot. Een gezonde en veilige leefomgeving is bij uitstek een onderwerp waarvoor het nodig is dat burgers, bedrijven en overheden samenwerken.

Overheden, energiebedrijven en het bedrijfsleven steken enorme bedragen in energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. In het SER Energieakkoord is afgesproken om miljarden extra te investeren in klimaat en energietransitie. Met deze investeringen versterken we ook onze economie.

Van Arkel Advies ondersteunt overheden bij het concretiseren van plannen op het gebied van de duurzame leefomgeving, verzorgt programmamanagement en helpt bij projecten gericht op maatschappelijke participatie. Zo begeleiden wij overheden en bedrijven bij het opstellen van duurzame klimaat- en energieplannen, het oprichten van samenwerkingsverbanden en energieloketten en het realiseren van ruimtelijk beleid en regelgeving.

Onze diensten

  • Strategische advisering en planvorming voor leefomgevingprogramma’s
  • Advies en initiatieven voor lokale en regionale energietransitie
  • Oprichten energieloketten en samenwerkingsverbanden
  • Ruimtelijke, economische en sociale planvorming
  • Ondersteuning van burgerparticipatie
  • Opstellen en uitvoeren van milieu- en handhavingprogramma’s

Projecten duurzame transities

Een selectie van de projecten die wij hebben uitgevoerd binnen dit werkgebied.