Gebiedsontwikkeling
Hoe sturen we de inrichting van onze leefomgeving zodat aan alle behoeften en functies ruimte kan worden geboden?

Ruimtelijke ontwikkeling in Nederland is een dynamisch, maar complex maatschappelijk vraagstuk. De processen waarmee we deze ontwikkelingen sturen veranderen ook continu.

Omvangrijke, uiterst complexe gebiedsontwikkelingen vormen inmiddels de uitzondering. Tot in detail uitgewerkte plannen voor een langere uitvoeringsperiode blijken steeds minder effectief. De bijna allesomvattende rol van de overheid verandert. En de financiering van gebiedsontwikkelingen met de overwinsten op de bouw van kantoren, winkelcentra en woonwijken heeft zijn grens bereikt.

Het accent bij gebiedsontwikkeling komt steeds meer te liggen op uitgekiende groeistrategieën, fijnmazige oplossingen, ruimte voor experimenten, gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en maatschappij en het inrichten van een efficiënte financieringsmix.

Van Arkel Advies heeft een uitgebreide ervaring met het adviseren bij gebiedsontwikkeling. Wij zijn actief bij vraagstukken op diverse schaalniveaus, in de stad en het buitengebied en op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en infrastructuur. Het streven naar optimale ruimtelijke kwaliteit is een doorslaggevende factor bij onze dienstverlening.

Bij veel van de vraagstukken waarbij wij betrokken zijn is het verbinden van belanghebbenden onlosmakelijk verbonden met het bereiken van een goed resultaat.

Onze diensten

  • Project- en programmamanagement gebiedsontwikkeling
  • Advies ruimtelijke beleidsontwikkeling
  • Opstellen regionale en lokale structuurvisies en uitvoeringsprogramma’s
  • Opstellen van gebiedsontwikkelingsplannen
  • Verrichten van ruimtelijke verkenningen en evaluaties

Projecten gebiedsontwikkeling

Een selectie van de projecten die wij hebben uitgevoerd binnen dit werkgebied.