innovatie-digitalisering
Effectief samenwerken aan innovatie, ondersteund door een open digitale infrastructuur en slim gebruik van data, leidt tot economische vitaliteit en leefbaarheid.

In onze moderne samenleving kunnen we niet zonder snelle mobiele en vaste digitale verbindingen, open data en slimme communicatietechnologie. Een supersnelle en betrouwbare breedbandverbinding om data te delen en van digitale diensten gebruik te maken is net zo belangrijk geworden als een aansluiting op gas, water en licht.

Het gebruik van data zal maatschappelijke processen zoals mobiliteit, gezondheidszorg en energievoorziening ingrijpend veranderen. En als het goed is efficiënter en kosteneffectiever laten verlopen. De opgave om tot een duurzame economische ontwikkeling te komen vraagt nieuwe technologische innovaties en procesoptimalisaties. Daarvoor is er een toenemende behoefte aan flexibele en effectieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Van Arkel Advies begeleidt publieke en private initiatiefnemers die deze samenwerking tot stand willen brengen, en ondersteunt deze organisaties bij visievorming en strategie-bepaling. Wij bouwen innovatie- en ontwikkelingsfondsen en richten kennisplatforms in. Daarmee verbinden we kennis en geld aan goede ideeën en initiëren publiek-private samenwerking.

Onze diensten

  • Project- en programmamanagement innovatie & digitalisering
  • Strategieontwikkeling digitalisering en dataficering
  • Realiseren van open digitale infrastructuur en breedbandnetwerken
  • Implementeren en beheren van investeringsfondsen en kennisplatforms
  • Initiëren van economische ecosysteemontwikkeling
  • Bouwen aan publiek-private samenwerkingsverbanden

Projecten innovatie & digitalisering

Een selectie van de projecten die wij hebben uitgevoerd binnen dit werkgebied.