Fonds voor innovatie en ontwikkeling in het landelijk gebied

Gebiedcoöperatie O-gen, februari 2017-heden
Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen
Periode: februari 2017-heden
Locatie: Renswoude

Van Arkel Advies werkt in opdracht van Gebiedscoöperatie O-gen aan de planvorming en implementatie van een nieuw fonds voor de Gelderse Vallei, Eemland, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek; het O-genFonds.

Het fonds beoogt nieuwe en innovatieve ontwikkelingen die niet op andere wijze gefinancierd kunnen worden in een vroege fase een steuntje in de rug te geven met kennis en cofinanciering. Het gaat bijvoorbeeld om initiatieven op het gebied van energietransitie, circulaire economie, voedselketens, digitalisering en natuurinclusieve landbouw.

Ruim drie jaar geleden is Gebiedscoöperatie O-gen gestart als een nieuwe vorm van samenwerking in het gebied. Vanaf de start was duidelijk dat O-gen meer moet zijn dan alleen maar een verbinder tussen de wensen,  uitvoeringsplannen en feitelijke uitvoeringsactiviteiten van de leden. O-gen wil waarde toevoegen voor de leden. Om deze toegevoegde waarde te realiseren zijn innovatiemakelaars aangesteld en bestaat het voornemen een financieringsfonds toe te voegen aan het instrumentarium waarmee O-gen haar leden kan bedienen.

Wij werken aan het Fondsplan samen met de innovatiemakelaars en met financiers en investeerders zoals banken en andere fondsen in het gebied. De bedoeling is dat het O-genFonds in de loop van 2017 operationeel wordt.

Belangstelling?
Bel met Rob van Arkel, telefoon 06-51616463 of neem contact op via het contactformulier