Interim management Bedrijfslocaties

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, 2014-2016
Opdrachtgever: Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
Periode: 2014-2016
Locatie: Tilburg

De Sector Bedrijfslocaties van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij zet zich in voor een Brabant-brede ontwikkeling van werklocaties en herstructurering van bedrijventerreinen.

Voor de cofinanciering van projecten is het door de provincie Noord-Brabant ingestelde Fonds BHB Capital (50M€)  beschikbaar.

Van Arkel Advies is verantwoordelijk voor het sectormanagement en het fondsbeheer van het BHB Capital fonds.

De opgave bestaat uit de volgende speerpunten:

  • Economische herstructurering van kansrijke bestaande en verouderde bedrijfsterreinen, met als accenten: regionalisering, verduurzaming en focus op economische groei en werkgelegenheid
  • Versterken van ecosystemen van economische (top)clusters en themaparken, met als accenten: een gebiedsgerichte benadering, samenwerking met ander BOM pijlers en met Business development in het bijzonder
  • (Door-) ontwikkelen van campussen en hoogwaardige innovatie bevorderende werklocaties, met als accenten een integrale aanpak, nieuwe financieringsinstrumenten en mogelijk een speciaal daarvoor in te richten campusfonds
  • Kennisontwikkeling en advisering, met als accenten de uitvoering van pilots om tot ontwikkeling (o.a. met betrekking tot financieringsinstrumentarium, verduurzaming en vraaggerichte aanpak) van voorgaande speerpunten te komen.