Kwaliteitsimpuls recreatiegebieden Reeuwijkse Plassen e.o.

Staatsbosbeheer (vanaf 1-1-2017), Groenservice Zuid-Holland (tot 1-1-2017), mei 2016 - heden
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer (vanaf 1-1-2017), Groenservice Zuid-Holland (tot 1-1-2017)
Periode: mei 2016 - heden
Locatie: Schiedam

In opdracht van Groenalliantie Midden-Holland werkt Staatsbosbeheer aan een kwaliteitsimpuls voor de recreatiegebieden in de regio Gouda-Reeuwijk-Waddinxveen. De inzet is om de gebieden optimaal te laten aansluiten bij de wensen van deze tijd. Van Arkel Advies verzorgt de projectleiding van het project. 

De zeven recreatiegebieden in de regio zijn ingericht in de periode 1965-1980. Gebieden als de Reeuwijkse Hout en de Goudse Hout sluiten niet meer volledig aan bij de wensen van deze tijd. Het bestuur van Groenalliantie heeft daarom besloten om de gebieden een kwalitatieve impuls te geven. De belevingswaarde zal worden verbeterd en de gebruiksmogelijkheden vergroot. Er even helemaal tussenuit, veel verschillende activiteiten in een aangename omgeving is het perspectief. Ook worden een aantal gebiedsoverstijgende opgaven ter hand genomen. In het uitvoeringsplan wordt voor elk van de recreatiegebieden een ontwikkelingsperspectief geschetst. De bijbehorende investeringsagenda 2016-2021 geeft aan met welke projecten de kwaliteitsimpuls zal worden gerealiseerd. 

Belangstelling, meer weten?

bel met Maarten van Arkel 06-41623076