Ruimtelijke strategie Hardenberg

Gemeente Hardenberg 2021

Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg
Periode: 2021 - heden
Locatie: Regio Hardenberg

In de Ontwerp Omgevingsvisie ‘Landstad Hardenberg’ heeft de gemeente onlangs haar ambities beschreven voor een nieuwe periode van groei waarin stad en platteland goed zijn verweven en duurzaamheidsopgaven worden aangewend om de economie te versterken.

Van Arkel Advies helpt de gemeente met het ontwikkelen en realiseren van een samenhangende strategie voor de ruimtelijke ambities van Hardenberg waarbij samenwerking wordt gezocht met onder meer Regio Zwolle waar Hardenberg onderdeel van uitmaakt en met Zuid Oost Drenthe en Twente.

Voor de periode van in ieder geval een jaar vervult Rob van Arkel de functie van Ruimtelijk Strateeg bij de gemeente Hardenberg.  

 

Klik hier voor het volledige magazine Landstad Hardenberg

 

Meer info? Bel met Rob van Arkel 06-51616463