MIRT-verkenning capaciteitsuitbreiding A1

Provincie Overijssel, 2008-2010
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Periode: 2008 - 2010
Locatie: Apeldoorn-Knooppunt Azelo

Van Arkel Advies verzorgde het Projectmanagement van dit MIRT verkenning naar de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van de A1. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, Ministerie VROM, Provincie Gelderland en Overijssel, de Regio’s Twente en Stedendriehoek en de gemeenten in het gebied.

De komende jaren staat het auto- en vrachtverkeer op de A1 steeds vaker in de file. Dat komt omdat de regio zich verder ontwikkelt en ook het vrachtvervoer over de weg de komende jaren sterk zal toenemen. De A1 is één van de belangrijkste hoofdverbindingsasssen van Nederland. Verbeteringen aan het onderliggend wegennet, bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer en een optimale benutting van rijstroken bieden onvoldoende soelaas voor de groei van het verkeersaanbod tot 2020.

Het Rijk, de provincies Gelderland en Overijssel, de regio Twente en de regio Stedendriehoek werken samen aan een verkenning van de mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Van Arkel Advies verzorgt namens deze partijen de projectleiding van de verkenning. Het betreft een integrale (MIRT-) verkenning. Binnen de A1 zone zijn er verschillende ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden. Het gaat daarbij om de bereikbaarheid en ruimtelijke inrichting van het gebied, de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen en woningbouwgebieden, behoud en versterking van bijzondere landschappen (o.a het polderlandschap van de IJssel, een Natura 2000 gebied) en de ontsluiting van steden als Apeldoorn, Deventer en Hengelo. Voor de ontwikkeling van de A1-zone is een gebiedsprogramma ingericht waarvan de verkenning van de verbreding van de A1 onderdeel uitmaakt.

Voor meer informatie bel met Rob van Arkel: 06-51616463