Ontwikkelplan Groenalliantie

Midden-Holland e.o.

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Periode: 2020 - heden
Locatie: Regio Midden-Holland

Groenalliantie Midden-Holland e.o. is het samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. De samenwerking heeft als doel om regionale natuur- en recreatiegebieden te ontwikkelen en te beheren.

Groenalliantie schrijft een nieuw strategisch ontwikkeldocument waarmee de inhoudelijke en financiële kaders voor de komende tien jaar vastliggen. Dit Ontwikkelplan 2030 met investeringsagenda is het vervolg op de succesvolle ‘Kwaliteitsimpuls’ van de afgelopen jaren. Hierbij zijn de eigen natuur- en recreatiegebieden grootschalig opgeknapt, zoals de entrees, het padenstelsel, de natuurgebieden en bossen en er zijn nieuwe recreatieve voorzieningen aangelegd.

Voor de komende jaren zijn er uitdagende opgaven. Zo wil Groenalliantie dat de gebieden bijdragen aan een gezonde levenswijze, meer natuur en biodiversiteit, aanpassen aan klimaatverandering, inspelen op veranderende recreatiepatronen en de wens van velen om betrokken te zijn bij hun eigen leefomgeving. Een investeringsagenda met verkenningen, gebiedsprojecten en andere activiteiten zijn opgenomen maakt deel uit van het ontwikkelplan.
Het plan wordt in opdracht van Groenalliantie door Staatsbosbeheer opgesteld

Van Arkel Advies levert de projectleider voor het ontwikkelplan en de investeringsagenda. Met een enthousiast en deskundig team wordt een plan in de steigers gezet dat een goede basis biedt voor de realisatie van veel mooie projecten in de natuur- en recreatiegebieden.

Meer info?  Bel met Maarten van Arkel 06-41623076

Link naar webpagina Groenalliantie + downloads Ontwikkelplan en investeringsagenda

https://groenalliantiemiddenholland.nl/kwaliteitsimpuls/ontwikkelplan/default.aspx