team-banner

Rob van Arkel

‘Mijn passie ligt bij het realiseren van ontwikkelingsopgaven in het publiek (en publiek-private) domein en het verbinden van betrokken partijen en financiering voor de realisatie daarvan.

Bij het Rijk en bij een groot ingenieurs- en adviesbureau vervulde ik verschillende leidinggevende en adviserende functies. In 2002 heb ik Van Arkel Advies opgericht. Ik help (semi-)publieke organisaties met tijdelijk management van projecten en programma's voornamelijk op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkeling, innovatie en digitalisering. In de vele projecten en programma's die ik voor verschillende opdrachtgevers mocht leiden is mijn interesse voor effectieve implementaties ontstaan. Mijn natuurlijke advies- en managementstijl is coachend, voorwaardenscheppend en doelgericht. Ik voel mij vooral thuis in teams met een specifieke resultaatsopdracht. Ik ben een betrokken en enthousiaste persoon die sterk gericht is op samenwerking en het op een planmatige wijze behalen van duurzame resultaten. Daarnaast heeft strategie- en organisatieontwikkeling mijn bijzondere belangstelling'.

Competenties: Management, Implementaties, Procesbegeleiding

Specialistische kennisgebieden:

  • Duurzame ontwikkeling en Energietransitie
  • Economie en innovatie; ICT/Breedband
  • Ruimte en Infrastructuur
  • Milieumanagement

Lid van de beroeps­vereniging voor organisatie­kundigen en -adviseurs OOA

 

Maarten van Arkel

Ik leg gemakkelijk verbindingen tussen belangen en visies. Ik kom daarom goed tot mijn recht als trekker van project- en programmateams.

Sinds 2009 werk ik als zelfstandig adviseur. Daarvoor werkte ik bij verschillende overheidsorganisaties waaronder het Ministerie van VROM.

Als beleidsadviseur, programma- en projectleider werk ik aan uiteenlopende beleidstrajecten, programma’s en projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Ik heb veel affiniteit met advisering in de fase van de (strategische) beleidsontwikkeling en planvorming. Daar waar ambities vragen om realistische en gedragen plannen voel ik mij thuis. Mijn ervaring ligt op de kennisgebieden: gebiedsontwikkeling, stad-/land-vraagstukken, ruimte en water, landschap en landelijk gebied. Het bijdragen aan een beter functionerende en mooiere leefomgeving is mijn ambitie.

Ik leg gemakkelijk verbindingen tussen belangen en visies. Ik kom daarom goed tot mijn recht als trekker van project- en programmateams. Door mijn brede inhoudelijke kennis ben ik juist op het raakvlak van disciplines goed inzetbaar. Ik voel mij thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving. Men typeert mij vaak als enthousiast, een prettig persoon om mee samen te werken, met gevoel en aandacht voor anderen en hart voor de opdracht waaraan ik werk.

 

Management, Strategie, Implementatie
beleidsadviseur, programma- en projectleider