visie-banner
'De adviseur wordt partner in maatschappelijk ondernemen'

Er ontstaan nieuwe, flexibele en meer effectieve samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven. kennisinstellingen en burgers waarin die overheid zijn plek weer moet vinden. Door ‘publiek ondernemerschap’ kan de overheid een belangrijke rol van betekenis spelen. Soms overlatend of faciliterend, soms sturend maar altijd in een sterk dynamische samenleving. Ook de rol van consultant verandert daardoor. Wij zien in onze werkgebieden de ‘adviseur’ en ‘projectleider’ transformeren naar een partner bij maatschappelijk ondernemen.

Van Arkel Advies levert een bijdrage aan de aanpak van complexe vraagstukken op het gebied van gebiedsontwikkeling, duurzame ontwikkeling, innovatie en digitalisering. Onze opdrachtgevers komen uit de publieke en semi-publieke sector. Maar ook private partijen met vraagstukken op maatschappelijk relevante terreinen zoals verduurzaming en innovatie kunnen uitstekend bij ons terecht. Waar nodig nemen wij zelf ook initiatief om oplossingen te ontwikkelen en in samenwerking met overheden, instellingen en bedrijven te implementeren.

De focus van Van Arkel Advies is gericht op het daadwerkelijk realiseren van maatschappelijke doelen. Enthousiasme en praktische resultaatgerichtheid kenmerken de werkwijze van Van Arkel Advies. Ook als het om lastige opgaven gaat mag u van ons een niet aflatende inzet verwachten om resultaten te boeken. Veel opdrachtgevers gaan daarom een langdurige relatie met ons aan. Opdrachten voeren wij graag in teamverband uit zodat ook de kennis en ervaring binnen uw organisatie door het adviesproces toenemen.

Wij brengen voor onze opdrachtgevers doelen, belangen, expertise en middelen bij elkaar. Wij ‘verbinden’ betrokken overheden, burgers, organisaties en bedrijven, financiers en de benodigde inhoudelijke expertise aan een gemeenschappelijke opgave. Met andere woorden: wij zijn uw partner in ‘maatschappelijk ondernemen’.

Transparantie en integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden voor onze dienstverlening. Wij brengen samen met opdrachtgevers doelen, expertise en middelen bij elkaar. Wij ‘verbinden’ de belangen van betrokken overheden, burgers, organisaties en bedrijven, financiers en de benodigde inhoudelijke expertise aan een gemeenschappelijke opgave. Met andere woorden: wij zijn uw partner in ‘maatschappelijk ondernemen’.