Van Arkel advies

'De adviseur wordt partner in maatschappelijk ondernemen'

Er ontstaan nieuwe, flexibele en meer effectieve samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven. kennisinstellingen en burgers waarin die overheid zijn plek weer moet vinden. Door ‘publiek ondernemerschap’ kan de overheid een belangrijke rol van betekenis spelen. Soms overlatend of faciliterend, soms sturend maar altijd in een sterk dynamische samenleving. Ook de rol van consultant verandert daardoor. Wij zien in onze werkgebieden de ‘adviseur’ en ‘projectleider’ transformeren naar een partner bij maatschappelijk ondernemen.

Van Arkel Advies levert een bijdrage aan de aanpak van complexe vraagstukken op het gebied van gebiedsontwikkeling, duurzame ontwikkeling, innovatie en digitalisering. Onze opdrachtgevers komen uit de publieke en semi-publieke sector. Maar ook private partijen met vraagstukken op maatschappelijk relevante terreinen zoals verduurzaming en innovatie kunnen uitstekend bij ons terecht. Waar nodig nemen wij zelf ook initiatief om oplossingen te ontwikkelen en in samenwerking met overheden, instellingen en bedrijven te implementeren.

De focus van Van Arkel Advies is gericht op het daadwerkelijk realiseren van maatschappelijke doelen. Enthousiasme en praktische resultaatgerichtheid kenmerken de werkwijze van Van Arkel Advies. Ook als het om lastige opgaven gaat mag u van ons een niet aflatende inzet verwachten om resultaten te boeken. Veel opdrachtgevers gaan daarom een langdurige relatie met ons aan. Opdrachten voeren wij graag in teamverband uit zodat ook de kennis en ervaring binnen uw organisatie door het adviesproces toenemen.

Wij brengen voor onze opdrachtgevers doelen, belangen, expertise en middelen bij elkaar. Wij ‘verbinden’ betrokken overheden, burgers, organisaties en bedrijven, financiers en de benodigde inhoudelijke expertise aan een gemeenschappelijke opgave. Met andere woorden: wij zijn uw partner in ‘maatschappelijk ondernemen’.

Transparantie en integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden voor onze dienstverlening. Wij brengen samen met opdrachtgevers doelen, expertise en middelen bij elkaar. Wij ‘verbinden’ de belangen van betrokken overheden, burgers, organisaties en bedrijven, financiers en de benodigde inhoudelijke expertise aan een gemeenschappelijke opgave. Met andere woorden: wij zijn uw partner in ‘maatschappelijk ondernemen’.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Van Arkel Advies verstrekt.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij wij uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Gebruik persoonsgegevens

Van Arkel Advies gebruikt uw persoonsgegevens op de volgende wijze:

1. Als u aan ons een opdracht verstrekt hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bezoek- en postadres  en betaalgegevens nodig om offertes en facturen op te stellen en u over het verloop van de opdrachtuitvoering te informeren.

2. Wanneer een vraag wordt gesteld die wellicht door collega’s of branchegenoten beantwoord kan worden, vragen wij u vooraf toestemming om uw e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven.

3. Indien het nodig is voor de opdrachtuitvoering om persoonsgegeven van derden te verzamelen en op te slaan vragen wij daarvoor voorafgaand toestemming aan deze derden en aan onze opdrachtgever. De verzamelde gegevens van derden worden bij het einde van de opdracht aan de opdrachtgever overgedragen en uit ons bestand verwijderd.

4. Indien u informatie over onze dienstverlening vraagt of een reactie op onze website plaats hebben wij uw naam en emailadres nodig.

5. Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van onze dienstverlening en het toesturen van onze nieuwsbrief. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

 

Persoonsgegevens van relaties/opdrachtgevers worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. Contactgegevens van relaties die zich uitschrijven voor de nieuwsbrief worden binnen 14 werkdagen verwijderd. Adresgegevens van opdrachtgevers en ontvangers van onze nieuwsbrief worden opgenomen in een database.  Facturen, offertes en projectrapportages worden volgens de wettelijke termijn 7 jaar bewaard.

 

Beveiliging

Wij doen er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc met realtime virus- en malwarebescherming. De gegevens worden periodiek geüpload naar een beveiligd bestand binnen Microsoft OneDrive.

Van Arkel Advies geeft de relatie/opdrachtgever het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

 

Feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Opgesteld 27 augustus 2018

Van Arkel Advies:  klein bureau, hart voor de publieke zaak, ondernemende attitude

Van Arkel Advies is een klein en toegankelijk advies- en managementbureau. Wij werken aan (interim-)opdrachten op het gebied van ruimte, duurzaamheid, economische ontwikkeling en innovatie. Onze opdrachtgevers zijn overheden, not for profit organisaties en professionele zakelijke dienstverleners.

Werkgebieden

 • Gebiedsontwikkeling
 • Economische ontwikkeling
 • Innovatie & digitalisering
 • Duurzame transities

Diensten

 • Project- en programmamanagement
 • Interimmanagement
 • Procesbegeleiding
 • Advisering
 • Strategie- en organisatieontwikkeling 

Wij zijn een netwerk georiënteerd bureau dat intensieve contacten onderhoudt met adviseurs en (interim-) managers in verschillende disciplines. Zij vormen ons professionele klankbord en werken soms ook mee aan onze opdrachten. Onze klanten biedt dat toegang tot een breed aanbod aan specialisten op verschillende gebieden.

Van Arkel Advies is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en adviseurs (OOA) 

Privacy

Klik hier voor de privacyverklaring van Van Arkel Advies

Rob van Arkel

‘Mijn passie ligt bij het realiseren van ontwikkelingsopgaven in het publiek (en publiek-private) domein en het verbinden van betrokken partijen en financiering voor de realisatie daarvan.

Bij het Rijk en bij een groot ingenieurs- en adviesbureau vervulde ik verschillende leidinggevende en adviserende functies. In 2002 heb ik Van Arkel Advies opgericht. Ik help (semi-)publieke organisaties met tijdelijk management van projecten en programma's voornamelijk op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkeling, innovatie en digitalisering. In de vele projecten en programma's die ik voor verschillende opdrachtgevers mocht leiden is mijn interesse voor effectieve implementaties ontstaan. Mijn natuurlijke advies- en managementstijl is coachend, voorwaardenscheppend en doelgericht. Ik voel mij vooral thuis in teams met een specifieke resultaatsopdracht. Ik ben een betrokken en enthousiaste persoon die sterk gericht is op samenwerking en het op een planmatige wijze behalen van duurzame resultaten. Daarnaast heeft strategie- en organisatieontwikkeling mijn bijzondere belangstelling'.

Competenties: Management, Implementaties, Procesbegeleiding

Specialistische kennisgebieden:

 • Duurzame ontwikkeling en Energietransitie
 • Economie en innovatie; ICT/Breedband
 • Ruimte en Infrastructuur
 • Milieumanagement

Lid van de beroeps­vereniging voor organisatie­kundigen en -adviseurs OOA

 

Maarten van Arkel

Ik leg gemakkelijk verbindingen tussen belangen en visies. Ik kom daarom goed tot mijn recht als trekker van project- en programmateams.

Sinds 2009 werk ik als zelfstandig adviseur. Daarvoor werkte ik bij verschillende overheidsorganisaties waaronder het Ministerie van VROM.

Als beleidsadviseur, programma- en projectleider werk ik aan uiteenlopende beleidstrajecten, programma’s en projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Ik heb veel affiniteit met advisering in de fase van de (strategische) beleidsontwikkeling en planvorming. Daar waar ambities vragen om realistische en gedragen plannen voel ik mij thuis. Mijn ervaring ligt op de kennisgebieden: gebiedsontwikkeling, stad-/land-vraagstukken, ruimte en water, landschap en landelijk gebied. Het bijdragen aan een beter functionerende en mooiere leefomgeving is mijn ambitie.

Ik leg gemakkelijk verbindingen tussen belangen en visies. Ik kom daarom goed tot mijn recht als trekker van project- en programmateams. Door mijn brede inhoudelijke kennis ben ik juist op het raakvlak van disciplines goed inzetbaar. Ik voel mij thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving. Men typeert mij vaak als enthousiast, een prettig persoon om mee samen te werken, met gevoel en aandacht voor anderen en hart voor de opdracht waaraan ik werk.