Programmagezond en veilig leefmilieu

Provincie Overijssel, 2011-2013
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Periode: 2011-2013
Locatie: Zwolle

In de Omgevingsvisie kiest de Provincie Overijssel voor een duurzame economische, sociale en ruimtelijke ontwikkeling. Dat draagt bij aan de kwaliteit van natuur en milieu.

Een vitale, gezonde en veilige woon- en werkomgeving maakt deel uit van deze duurzaamheidsagenda.

Van Arkel Advies verzorgde gedurende 2 jaar de leiding van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu.

Het programma is gericht op het versterken van de kwaliteit van de lokale leefomgeving. Het terugdringen van de milieubelasting bij binnenstadstransformaties, herstructureringsopgaven, en de aanleg van nieuwe infrastructuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde.