Programma 'Grebbelinie boven water

Provincie Utrecht, Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, 2009 - 2012
Opdrachtgever: Provincie Utrecht, Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei
Periode: 2009 - 2012
Locatie: provincies Utrecht en Gelderland

Van Arkel Advies heeft het programmabureau Grebbelinie in de periode 2009-2012 ondersteund. Wij voerden de projectleiding van een aantal uitvoeringsprojecten en adviseerden over de ruimtelijke borging van de cultuurhistorische waarden en ontwikkelde beleids- en uitvoeringskaders. 

De Grebbelinie is een van de meest markante verdedigingslinies van Nederland. Deze waterlinie moest Nederland beschermen tegen de franse legers van Napoleon. De Grebbelinie heeft ook in de Tweede Wereldoorlog nog een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van West Nederland. De linie die zijn eerste aanleg had in de achttiende eeuw slingert zich als een blauw-groen lint vanaf de Grebbeberg bij Rhenen in het zuiden, door de Gelderse vallei via Amersfoort en via het Nationaal Landschap Arkemheen –Eemland naar Spakenburg in het noorden. De linie ligt nog vaak verscholen in het landschap. 

Zeventien organisaties waaronder de provincies Utrecht en Gelderland, het waterschap Vallei& Eem, natuurbeheerders en de verschillende gemeenten langs de linie, zetten zich samen met andere gebiedspartijen in om de overblijfselen van de Grebbelinie (zoals dijken, aardkundige verdedigingswerken en forten) te behouden en verder te ontwikkelen.

Van Arkel Advies heeft het programmabureau Grebbelinie in de periode 2009-2012 ondersteund. Zij voerde de projectleiding van een aantal projecten en geeft beleidsmatige adviezen voor de ruimtelijke borging van de cultuurhistorische waarden en ontwikkelt overige beleids- en uitvoeringskaders.

 

Voor meer informatie bel met Maarten van Arkel: 06-41623076