Programma Impuls Ruimtelijke Kwaliteit Gelderse Vallei

Projectbureau Vallei en Heuvelrug, 2012- 2013
Opdrachtgever: Projectbureau Vallei en Heuvelrug
Periode: 2012- 2013
Locatie: Scherpenzeel

Met het programma Impuls Ruimtelijke Kwaliteit Gelderse Vallei wil de regio de ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen in het landelijke gebied bevorderen. Als onderdeel van de impuls heeft Van Arkel Advies de projectleiding verzorgd voor de ontwikkeling van Bouwstenen Ruimtelijke Kwaliteit.

Bij gemeenten in de regio Vallei en Heuvelrug groeit de aandacht voor het belang van ruimtelijke kwaliteit. Maar ondanks de goede ambities blijft het resultaat 'buiten' beperkt. Het is vooral afhankelijk van individuele initiatiefnemers of de beoogde kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen daadwerkelijk tot stand komt. Het gevoel is dat de sturing beter kan. Als onderdeel van de impuls staan verschillende instrumenten en activiteiten op stapel, zoals een kennisplatform, een systeem voor kwaliteitsmonitoring en het jaarlijkse bestuursgesprek. 

Ook worden Bouwstenen Ruimtelijke Kwaliteit ontwikkeld. Op basis van de koers 'Bouwen aan het landschap op de tussenschaal' zijn inspirerende richtlijnen ontwikkeld die laten zien hoe iedere initiatiefnemer met zijn bouwplan kan bijdragen aan een mooier, herkenbaarder Valleilandschap.

 

Voor meer informatie bel met Maarten van Arkel: 06-41623076