Project breedband Overijssel

Provincie Overijssel, 2011-2012
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Periode: 2011 - 2012
Locatie: Zwolle

De provincie Overijssel ziet de digitale bereikbaarheid als een van de belangrijke ontwikkelingen van de nabije toekomst. De beschikbaarheid van snelle breedbandverbindingen is essentieel voor een leefbaar platteland, een goed vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers en voor ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en het ‘nieuwe werken’.

Daarom onderzoekt de provincie Overijssel of het mogelijk is om een open, provinciedekkend en toekomstvast breedbandnetwerk te realiseren. Dat moet een netwerk zijn dat voor elk Overijssels huishouden, bedrijf of organisatie toegankelijk is. In het project wordt intensieve samenwerking gezocht met geïnteresseerde marktpartijen. Binnen drie pilots moest dat leiden tot concrete samenwerkingsvoorstellen in de betreffende gebieden. 
Van Arkel Advies heeft advies en projectleiding verzorgd voor dit project dat een door Provinciale Staten goedgekeurd beleidskader voor de financiering van Breedbandprojecten opleverde.


Voor meer informatie bel met Rob van Arkel: 06-51616463