Projecten duurzame transities

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Periode: maart 2014 - juni 2016
Locatie: Zwolle

Van Arkel Advies ondersteunt de Eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel bij het ontwikkelen van nieuw natuur- en milieubeleid voor de herziening van de omgevingsvisie. Voor enkele specifieke onderwerpen werken wij aan de evaluatie van bestaande beleidskaders.  

Lees meer...

Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen
Periode: december 2016-juni 2017
Locatie: Scherpenzeel

Gebiedscoöperatie O-gen verbindt maatschappelijke organisaties, overheden, terreineigenaren, ondernemers, bedrijven en particulieren in de regio. Zo bundelt zij de krachten en stimuleert samenwerking voor gebiedsontwikkeling in de regio Gelderse Vallei, Kromme Rijnstreek en op de Heuvelrug.

Lees meer...

Opdrachtgever: Eigen initiatief i.s.m. Balance
Periode: 2014
Locatie: Landelijk

 

We hebben in Nederland ambitieuze energie- en klimaatdoelen afgesproken. Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad moet daaraan een substantiële bijdrage leveren.

Lees meer...