Projecten- en programmamanagement gebiedscoöperatie

Gebiedscoöperatie O-gen, dec 2016-juni 2017
Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen
Periode: december 2016-juni 2017
Locatie: Scherpenzeel

Gebiedscoöperatie O-gen verbindt maatschappelijke organisaties, overheden, terreineigenaren, ondernemers, bedrijven en particulieren in de regio. Zo bundelt zij de krachten en stimuleert samenwerking voor gebiedsontwikkeling in de regio Gelderse Vallei, Kromme Rijnstreek en op de Heuvelrug.

De gebiedscoöperatie werkt aan projecten voor natuurinrichting, in de recreatieve sector of op het gebied van landbouwontwikkeling.

O-gen heeft Van Arkel Advies gevraagd om tijdelijk ondersteuning te verlenen voor het management van projecten en programma’s en advisering op het gebied van de organisatie, aansturing, planning en begroting van projecten.