Projecten gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer (vanaf 1-1-2017), Groenservice Zuid-Holland (tot 1-1-2017)
Periode: mei 2016 - heden
Locatie: Schiedam

In opdracht van Groenalliantie Midden-Holland werkt Staatsbosbeheer aan een kwaliteitsimpuls voor de recreatiegebieden in de regio Gouda-Reeuwijk-Waddinxveen. De inzet is om de gebieden optimaal te laten aansluiten bij de wensen van deze tijd. Van Arkel Advies verzorgt de projectleiding van het project. 

Lees meer...

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Periode: 2008 - 2010
Locatie: Apeldoorn-Knooppunt Azelo

Van Arkel Advies verzorgde het Projectmanagement van dit MIRT verkenning naar de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van de A1. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, Ministerie VROM, Provincie Gelderland en Overijssel, de Regio’s Twente en Stedendriehoek en de gemeenten in het gebied.

Lees meer...

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Periode: maart 2014 - juni 2016
Locatie: Zwolle

Van Arkel Advies ondersteunt de Eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel bij het ontwikkelen van nieuw natuur- en milieubeleid voor de herziening van de omgevingsvisie. Voor enkele specifieke onderwerpen werken wij aan de evaluatie van bestaande beleidskaders.  

Lees meer...

Opdrachtgever: Projectbureau Vallei en Heuvelrug
Periode: 2012- 2013
Locatie: Scherpenzeel

Met het programma Impuls Ruimtelijke Kwaliteit Gelderse Vallei wil de regio de ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen in het landelijke gebied bevorderen. Als onderdeel van de impuls heeft Van Arkel Advies de projectleiding verzorgd voor de ontwikkeling van Bouwstenen Ruimtelijke Kwaliteit.

Lees meer...

Opdrachtgever: Provincie Utrecht, Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei
Periode: 2009 - 2012
Locatie: provincies Utrecht en Gelderland

Van Arkel Advies heeft het programmabureau Grebbelinie in de periode 2009-2012 ondersteund. Wij voerden de projectleiding van een aantal uitvoeringsprojecten en adviseerden over de ruimtelijke borging van de cultuurhistorische waarden en ontwikkelde beleids- en uitvoeringskaders. 

Lees meer...