Projecten gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg
Periode: 2021 - heden
Locatie: Regio Hardenberg

In de Ontwerp Omgevingsvisie ‘Landstad Hardenberg’ heeft de gemeente onlangs haar ambities beschreven voor een nieuwe periode van groei waarin stad en platteland goed zijn verweven en duurzaamheidsopgaven worden aangewend om de economie te versterken.

Lees meer...

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Periode: maart 2014 - juni 2016
Locatie: Zwolle

Van Arkel Advies ondersteunt de Eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel bij het ontwikkelen van nieuw natuur- en milieubeleid voor de herziening van de omgevingsvisie. Voor enkele specifieke onderwerpen werken wij aan de evaluatie van bestaande beleidskaders.  

Lees meer...

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld namens Regio Foodvalley en Regio Amersfoort
Periode: 2018- heden
Locatie: Regio Foodvalley en  Amersfoort

Wekelijks stoppen er agrarische bedrijven. Tot 2030 komen daardoor in Nederland vele hectares aan stallen en schuren leeg te staan met kans op verrommeling, illegaal gebruik en criminaliteit.

Lees meer...

Opdrachtgever: Projectbureau Vallei en Heuvelrug
Periode: 2012- 2013
Locatie: Scherpenzeel

Met het programma Impuls Ruimtelijke Kwaliteit Gelderse Vallei wil de regio de ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen in het landelijke gebied bevorderen. Als onderdeel van de impuls heeft Van Arkel Advies de projectleiding verzorgd voor de ontwikkeling van Bouwstenen Ruimtelijke Kwaliteit.

Lees meer...

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer (vanaf 1-1-2017), Groenservice Zuid-Holland (tot 1-1-2017)
Periode: mei 2016 - heden
Locatie: Schiedam

In opdracht van Groenalliantie Midden-Holland werkt Staatsbosbeheer aan een kwaliteitsimpuls voor de recreatiegebieden in de regio Gouda-Reeuwijk-Waddinxveen. De inzet is om de gebieden optimaal te laten aansluiten bij de wensen van deze tijd. Van Arkel Advies verzorgt de projectleiding van het project. 

Lees meer...

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Periode: 2008 - 2010
Locatie: Apeldoorn-Knooppunt Azelo

Van Arkel Advies verzorgde het Projectmanagement van dit MIRT verkenning naar de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van de A1. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, Ministerie VROM, Provincie Gelderland en Overijssel, de Regio’s Twente en Stedendriehoek en de gemeenten in het gebied.

Lees meer...