Projecten gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever: Provincie Utrecht, Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei
Periode: 2009 - 2012
Locatie: provincies Utrecht en Gelderland

Van Arkel Advies heeft het programmabureau Grebbelinie in de periode 2009-2012 ondersteund. Wij voerden de projectleiding van een aantal uitvoeringsprojecten en adviseerden over de ruimtelijke borging van de cultuurhistorische waarden en ontwikkelde beleids- en uitvoeringskaders. 

Lees meer...