Projecten innovatie & digitalisering

Opdrachtgever: Provincie Noord Brabant
Periode: 2018-2019
Locatie: Noord-Brabant

De Provincie Noord Brabant heeft in 2018 een nieuw programma Digitalisering vastgesteld. Samen met de vijf grote Brabantse steden werkt de provincie onder meer aan een innovatief woon- en vestigingsklimaat. Digitalisering en datagericht werken zijn daarvoor essentieel.

Lees meer...

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Periode: 2011 - 2012
Locatie: Zwolle

De provincie Overijssel ziet de digitale bereikbaarheid als een van de belangrijke ontwikkelingen van de nabije toekomst. De beschikbaarheid van snelle breedbandverbindingen is essentieel voor een leefbaar platteland, een goed vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers en voor ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en het ‘nieuwe werken’.

Lees meer...