Strategische beleidsadvisering natuur en milieu Overijssel

Provincie Overijssel, maart 2014-juni 2016
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Periode: maart 2014 - juni 2016
Locatie: Zwolle

Van Arkel Advies ondersteunt de Eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel bij het ontwikkelen van nieuw natuur- en milieubeleid voor de herziening van de omgevingsvisie. Voor enkele specifieke onderwerpen werken wij aan de evaluatie van bestaande beleidskaders.  

In 2009 presenteerde de Provincie Overijssel de eerste provinciale omgevingsvisie. Destijds werd deze door velen gezien als een 'state of the art' document. Zo'n 5 jaar later is de visie op onderdelen aan herziening toe. De decentralisatie van rijksbeleid naar de provincie, een schuivende verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving, en krimpende publieke budgetten vragen om aangepaste kaders en nieuwe instrumenten. Dat geldt zeker voor het natuur- en milieubeleid van de provincie.

Voor meer informatie bel met Maarten van Arkel 06-41623076