Privacy verklaring

Gebruik persoonsgegevens

Van TVA Advies gebruikt uw persoonsgegevens op de volgende wijze:

1. Als u aan ons een opdracht verstrekt hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bezoek- en postadres  en betaalgegevens nodig om offertes en facturen op te stellen en u over het verloop van de opdrachtuitvoering te informeren.

2. Wanneer een vraag wordt gesteld die wellicht door collega’s of branchegenoten beantwoord kan worden, vragen wij u vooraf toestemming om uw e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven.

3. Indien het nodig is voor de opdrachtuitvoering om persoonsgegeven van derden te verzamelen en op te slaan vragen wij daarvoor voorafgaand toestemming aan deze derden en aan onze opdrachtgever. De verzamelde gegevens van derden worden bij het einde van de opdracht aan de opdrachtgever overgedragen en uit ons bestand verwijderd.

4. Indien u informatie over onze dienstverlening vraagt of een reactie op onze website plaats hebben wij uw naam en e-mailadres nodig.

5. Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van onze dienstverlening en het toesturen van onze nieuwsbrief. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Persoonsgegevens van relaties/opdrachtgevers worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. Contactgegevens van relaties die zich uitschrijven voor de nieuwsbrief worden binnen 14 werkdagen verwijderd. Adresgegevens van opdrachtgevers en ontvangers van onze nieuwsbrief worden opgenomen in een database.  Facturen, offertes en projectrapportages worden volgens de wettelijke termijn 7 jaar bewaard.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc met realtime virus- en malwarebescherming. De gegevens worden periodiek geüpload naar een beveiligd bestand binnen Microsoft OneDrive.

Van Arkel Advies geeft de relatie/opdrachtgever het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op Info@TVAadvies.nl