actueel-nieuws-banner

Oktober 2019

De vernieuwing van natuur- en recreatiegebieden in Midden-Holland is in volle gang. Voor de gebieden van Groenalliantie zijn nieuwe inrichtingsplannen volop in uitvoering of zijn deze al gerealiseerd. Ook worden in nauw overleg met de gebiedspartners en omwonenden nog  vernieuwingsplannen opgesteld.

Groenalliantie Midden-Holland e.o. is een samenwerkingsverband van de gemeenten rond de Reeuwijkse Plassen en in de Krimpenerwaard. Deze samenwerking heeft tot doel om natuur- en recreatiegebieden zoals de Reeuwijkse Hout, de Goudse Hout, het Loetbos, de Krimpenerhout en  ‘t Weegje verder te ontwikkelen en te beheren. In opdracht van Groenalliantie ontwikkelt Staatsbosbeheer onder de vlag van het Programma kwaliteitsimpuls een grootschalige vernieuwing van de recreatiegebieden.

Staatsbosbeheer en Van Arkel Advies zijn overeengekomen om ook in de tweede helft van 2019 de samenwerking bij de uitvoering van het programma te continueren.

Op de website www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl leest u meer over het programma.