actueel-nieuws-banner

Als het maar even kan staat het werkzame bestaan tussen kerst en nieuwjaarsdag bij mij op een waakvlam. De dagen worden gevuld met het boek dat al langer klaar lag om gelezen te worden, een frisse wandeling, een beetje bijslapen en het ontmoeten van vrienden en familie, al of niet tijdens lange tafelsessies. Het lijkt of de tijd trager verloopt dan anders. Het is ook daarom een tijd van bezinning, van reflectie en van even stilstaan bij wat nu werkelijk belangrijk is.

Juist de afgelopen dagen stuitte ik op een recent betoog van Annemieke Nijhof, ceo van Deltares. Wat mij al langer bezighoudt werd in haar bijdrage perfect verwoord. Kranten, sociale media en televisie, allemaal podia waar uitgesproken meningen steeds vaker en krachtiger worden geventileerd. Kennelijk weten we alles heel zeker. Nijhof zet kraakhelder het onderscheid neer tussen een mening (“een oordeel”) en een standpunt (“een beschouwing vanuit een bepaald gezichtspunt”). Haar pleidooi is om eens van standpunt te veranderen!  Ga eens in de schoenen van een ander staan om zaken vanuit een ander perspectief te beschouwen. Wat zie je dan?  Het draagt bij aan het leggen van verbindingen in de polariserende samenleving.

Ook ik haak vaker af bij talkshows en heb soms moeite heb met de eendimensionale meningen in mijn (kwaliteits)krant. Zeker in deze coronatijd lijkt het een zichzelf versterkend fenomeen; de noodzaak om steeds steviger en ongenuanceerder te moeten roepen om gehoord te worden in het meningencircus.  Het mooie van deze ‘trage dagen’ is dat deze de ruimte bieden om hier eens wat langer bij stil te staan. Wat betekent dit voor het eigen handelen. En hoe zit het eigenlijk in ons werkveld. Kunnen we wat leren van deze beschouwing?

Van Arkel Advies wordt vaak als adviseur betrokken bij vraagstukken rond gebiedsontwikkeling. Een tak van sport met op het eerste oog nogal eens conflicterende belangen. Het lijkt of ook deze meer dan voorheen uitmonden in sterke, soms onwrikbare meningen en toekomstverwachtingen. Die van stedelijke en landelijk georiënteerden, en die van harde economische waarden en de juist meer zachte kwaliteiten. Het is niet vanzelfsprekend dat een econoom in de schoenen (of de kaplaarzen) van de ecoloog gaat staan. Maar ruimtelijke opgaven zouden juist niet vanuit een sectorale bril moeten worden bekeken. Ons vak valt en staat bij het aanbrengen van verbindingen tussen de verschillende belevingswerelden. Succesvolle gebiedsontwikkeling vereist het bouwen aan een gezamenlijk perspectief. Maar wat als het steeds lastiger wordt om het brede draagvlak daarvoor te bereiken? Dan komt het aan op een scherpere prioriteitstelling en besluitvaardigheid. Natuurlijk vergezeld van een open communicatie over de gemaakte afwegingen. Dat vereist van adviseurs een goed samenspel met beleidsmakers en bestuurders.

Wij wensen u een goed en gezond 2022 en staan dit jaar weer met veel enthousiasme voor u klaar.

Maarten van Arkel